Muut

Aivoliiton Arjen vinkit vanhemmille video

RevenaKids liikuntaa ja askartelua 4-11 vuotiaille erityislapsille

Maksuton RevenaKids Youtube-kanavan. Kanava pitää sisällään lapsille suunnattua osallistavaa sisältöä Youtube-videoiden välityksellä, kuten liikuntatuokioita ja leikkiä/askartelua. Videoilla esiintyvillä ohjaajilla on vuosien kokemus ja koulutus lasten leirien ohjaamiseen.

·   Liikuntatuokiot – tavoitteena ylläpitää lasten fyysistä aktiivisuutta ja kehittää heidän motorisia taitojaan matalalla kynnyksellä.

· Askartelutuokiot – tavoitteena tarjota osallistavaa tekemistä askartelun merkeissä. Askartelutuokiot tuovat vastapainoa liikuntavideoille ja niiden avulla lapset oppivat keskittymään ja tekemään käsillä asioita.

Youtube-Kanava

Tampereella myös maksullista kerhotoimintaa.


Tietopaketti puhetulkkauksesta

Tampereen perhekerhossa vieraili 16.8.2020 puhetulkkiopiskelijat Ulla Röytiö ja Maarit Ruissalo pitämässä puhetulkkauksen esittelyn.


Erityislapsen sisarena 

Erityisen lapsen perheestä muodostuu useimmiten erityinen ja se koskettaa kaikkia perheen jäseniä. Miten sisaruksen kokevat asioita ja miten vanhemmat voisivat ottaa paremmin kaikki lapset huomioon. 

Materiaalia löytyy Kehitysvammaisten tukiliiton sivulta ja 
Erityinen sisaruus sivulta