Luennot

Maksuton luentosarja

Järjestäjinä: Suomen Kielipolku SLI ry, Tampereen Seudun Autismiyhdistys  TSAU ry ja Pirkanmaan Erilaiset Oppijat.

Luennot tallennetaan, jos se katsotaan mahdolliseksi.

Osa vanhoista luennoista löytyy tallenteina. Lisää tietoa ja materiaalia löytyy aikaisemmat luennot osiosta.

19.1.2022 klo 18-19.30.

Sukupuolen moninaisuus, 
tunnetko käsitteet ja termit?

Luennoitsijana sosiaaliohjaaja Enni Happonen

Luento peruttiin koska luennoitsija oli estynyt. 

Yhdenvertaisuus on perusoikeus.

kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Jokaisella ihmisellä on oikeus itse määritellä oma seksuaalinen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä tai olla määrittelemättä niitä

16.2.2022 klo 18-19.30.

Ystävyys ja yksinäisyys 

Luennoitsijana Elina Plihtari, MLLYksinäisyyden vastavoimana yhteisöllisyys

Miltä yksinäisyys tuntuu, seurauksia, ystävän puuttumista. Luennolla käsitellään yksinäisyyden ehkäisyä mm. tunnetaitoja vahvistamalla, jolloin ystävyyssuhteiden luominen ja ylläpitäminen helpottuu.


16.3.2022 klo 18-19.30.

KIVASTI KUVILLA!

Luennoitsijana puheterapeutti Hannele Merikoski, Aivoliitto


Keinoilla ei tee mitään jollei niitä osaa käyttää. Lapsen vuorovaikutusta ja kielenkehitystä voidaan tehokkaasti tukea esteettömän viestinnän keinoin: viittomin, kuvin sekä teknologiaa hyödyntämällä. Verkkoluennon tavoitteena on käydä läpi kuvien käyttöä toiminnallisesti ja innostavasti. 

Toivomme, että vanhemmat ja lasten lähellä työskentelevät ammattilaiset voisivat innostua kuvien käytöstä arjessa, niin että se innostaa kuvien käyttöön ihan kaikkien lasten kanssa. 

 Mistä kuvaviestintä alkaa? 

Illan aiheena Helpot ja nopeat kuvamateriaalit - mm piirtäminen, valmiit kuvat ja kuvakirjastot, ideoita netistä, teknologian hyödyntäminen ja toiminnan ohjaus. Puhetta saduista ja tarinoista. Tilaa kysymyksille luennon päätteeksi. Ei ennakkoilmoittautumista.

Lämpimästi tervetuloa! 


Tämän luento pidettiin 16.3.2022. 

Luennon tallenne on katsottavista tästä: 

https://youtu.be/uJgYhebxf9A


Lisätietoa eija.aaltonen@kielipolku.info

p. 050 552 0102

 13.4.2022 klo 18-19.30.

OPPIMISEN OLOHUONE AIKUISEN TUKENA

Luennoitsijana: Heli Turja, Erilaisten oppijoiden liitto ry

 Oppimisen olohuone tarjoaa aikuiselle henkilökohtaista ja kokonaisvaltaista tukea opiskelun ja työskentelyn perustaitojen harjoittelussa.

Oppimisen olohuone on avoin kaikille ja sinne voi tulla työstämään omia tehtäviä omalla ajalla tai ohjaajan tuella.

Tilaa kysymyksille luennon päätteeksi. Ei ennakkoilmoittautumista.

Lämpimästi tervetuloa! 


Lisätietoa eija.aaltonen@kielipolku.info

p. 050 552 0102

TUKIVIITTOMAT TUTUIKSI

11.5.2022 KLO 18-19.30.

Viittomat kommunikoinnin tukena.

Mitä ne ovat? Miten niitä käytetään? Mistä niitä voi oppia?

Tule kuulemaan ja oppimaan lisää! 

Kouluttajina:

Irmeli Savolainen, viittomakommunikaatio-opettaja ja toimintaterapeuttiopiskelija

Laura Sivonen, viittomakommunikaatio-opettaja ja S2-opettaja

Viittomakielialan Osuuskunta Via

Linkki videoon: https://youtu.be/vKkHY9FCFVw⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠