Luennot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen verkkoluennolle 7.12.2020 mennessä alla olevalla lomakkeella. Luentoa ei tallenneta eikä materiaalia ole saatavilla jälkikäteen.

Mahdolliset muutokset sähköpostilla hannu.lehto@kielipolku.info

tai ongelmatilanteessa voit soittaa Puh 050 552 0101

Osallistun verkkoluennolle 
8.12.2020 klo 18-19.30. Eläin tukena nepsylapsen ja nuoren kuntoutuksessa, Riikka Lamminen.

Luentoa ei talleteta ja materiaalia ei jaeta.

Yhdistysten jäsenyys (voit valita useamman) *

Maksuton luentosarja vanhemmille

Järjestäjinä: Suomen Kielipolku SLI ry, Tampereen Seudun Autismiyhdistys  TSAU ry ja Pirkanmaan Erilaiset Oppijat.

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla.


8.12. Eläin tukena nepsylapsen ja nuoren kuntoutuksessa

Eläimet voivat auttaa nepsylapsia ja nuoria heidän kuntoutusprosessissaan monin eri tavoin. Usein jo pelkkä eläimen läsnäolo auttaa rauhoittumaan ja keskittymään siihen, mitä ollaan tekemässä. Joskus kontaktin luominen toiseen ihmiseen on haastavaa, 
mutta kontaktin luominen eläimeen on usein paljon helpompaa. Eläin ei arvota tai tuomitse. Sen kanssa voi olla oma itsensä, ja harjoitella arkipäivän tilanteissa toimimista. Eläin sitouttaa hoitoprosessiin. Se motivoi työskentelemään ja tuottaa kuntoutukseen aivan uuden ulottuvuuden. Eläinten hoitaminen ja niiden kanssa toimiminen tuo iloa ja onnistumisen tunteita. Usein sellaiset nepsylapset ja -nuoret, joiden on vaikea ottaa vastaan toisen ihmisen kosketusta, saavat kuitenkin kontaktin eläimeen ja voivat näin saada tärkeän vastavuoroisen kehollisen kokemuksen. 

Teoriatietoa ja käytännön kokemuksia siitä, mitä eläinavusteinen kuntoutus on, miten siihen voi hakeutua sekä miten eläin voi olla apuna kuntoutusprosessissa. 

Luennoitsijana Psykologi, neuropsykiatrinen valmentaja Riikka Lamminen / Psykologipalvelu Klaufir. Riikalla on yhdeksän vuoden kokemus eläinavusteisen kuntoutuksen tarjoamisesta, hänen apunaan työskentelevät koirat, hevoset ja lampaat


10.11. Keskustelunomainen lukutekniikka, puheterapeutti Niina Rinne


Miksi?

Lapselle lukemisesta on laaja-alaisesti hyötyä jokaisen lapsen kielen kehitykselle. Ääneen lukeminen ja kodin myönteinen lukuympäristö vaikuttavat myöhemmin lapsen luki- ja oppimistaitoihin. Lapsi hyötyy tarinoiden monipuolisuudesta, mutta oleellista on myös lukemisen tapa. Dialoginen lukemistekniikka kehittää lapsen kielellisiä taitoja ja vahvistaa lapsen omaa aktiivista toimijuutta yhteisissä lukuhetkissä.

Kenelle?

Kaikille lapsen kielellisten taitojen vahvistamisesta kiinnostuneille.

Kuka?

Luennoitsija on puheterapeutti Niina Rinne.

Mitä?

Verkkoluennolla (1h) käydään läpi ne keinot, joilla lukutuokiota laajennetaan ja lasta rohkaistaan osallistumaan luettavan tarinan tuottamiseen.

Esityksen tallenne on katsottavissa videona.


Kirjastot ja Celian äänikirjat perheiden tukena
ti 6.10.2020 klo 18-19.30, verkkoluento

Luennoitsijoina Ismo Santala Tampereen kaupunginkirjastosta ja Elina Kilpiö Celiasta.

Lopussa mahdollisuus keskusteluun ja esittää kysymyksiä.

Onko lapsellasi haasteita lukemisessa?

Esittelemme kirjastojen saavutettavia palveluita. Kerrotaan miten ja mistä saat selkokieliset kirjat, äänikirjat, koskettelukirjat ja äänioppikirjat eri kouluasteille.

Mikä on Celia, kuka ja  miten sen palveluita pääsee hyödyntämään?


Esityksen tallenne on katsottavissa videona.


Oppimisen apuvälineet 8.9.2020 klo 18

Kirjoittaminen työlästä? Lukeminen hidasta? Luetun tai kuullun ymmärtäminen vie aikaa? Millaisista oppimisen apuvälineistä voisi olla hyötyä ala- tai yläkoululaisen läksyjen tekemisessä kotona? - Verkkoluento oppimisen apuvälineistä

Miksi? 

10 – 20 %:lla väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Tärkeää on oppimisvaikeuden tunnistaminen ja tuen saanti sekä koulussa että kotona. Erilaiset oppimisen tuen välineet auttavat selviytymään opinnoissa ja arjessa.

Kenelle?

Verkkoluento on suunnattu peruskouluikäisten lasten ja nuorten vanhemmille. 

Kuka?

Luennoitsijoina Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskuksen Riikka Marttinen ja Susanna Maijanen

Mitä? 

Verkkoluennolla (1h) esitellään millaisia oppimisen apuvälineitä löytyy tietokoneelle ja älypuhelimelle. Tutustumme mm. Microsoft 365 ja Googlen palveluihin.Esityksen tallenne on katsottavisssa videona.

Esitysmateriaalia voi selata täältä.