Etuudet ja palvelut

KELA

Tuet lapsiperheille

Kun perheessä on pitkäaikaissairas tai vammainen lapsi

Tuet nuorelle

TILAPÄINEN HOITOVAPAA

Jos lapsesi sairastuu äkillisesti, on mahdollisuus jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle. Tilapäinen hoitovapaa perustuu työsopimuslakiin ja työnantajan kanssa sovittuun työehtosopimukseen. Työntajan sitä pyytäessä, tarvitsee toimittaa lääkärintodistus. 

KUNTOUTUSSUUNNITELMA

Lapsen hoidosta ja kuntoutuksesta vastaava taho (esim. tays/foniatrian poliklinikka tai oman kunnan perheneuvola) laatii yhteistyössä perheen kanssa kuntoutussuunnitelman, jossa määritellään lapsen saaman kuntoutuksen tavoitteet. 

Lapsen kuntoutussuunnitelma

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

https://stm.fi/sotepalvelut

VEROHALLINTO

TRAFI

Aivoliitto ja sen paikallisyhdistykset

Muut Nepsy yhdistykset

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-b-lausunto-kuntoutus-vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

Kun lapsesi harjoittelee lukemaan: Seuraavista peleistä on hyötyä: 

Sanataituri, Sanajahti, Minä Luen, Ekapeli, Lolan tavuviidakko