Etuudet ja palvelut

KELA

Tuet lapsiperheille

Kun perheessä on pitkäaikaissairas tai vammainen lapsi

Tuet nuorelle

TILAPÄINEN HOITOVAPAA

Jos alle 10-vuotias lapsesi sairastuu äkillisesti, voit jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle. Se voi kestää enintään 4 työpäivää. Tilapäinen hoitovapaa perustuu työsopimuslakiin. Työehtosopimuksesta riippuen vanhemmalla voi olla oikeus jäädä hoitamaan myös yli kymmenen vuotiasta vammaista lasta, jonka hoidontarve on verrattavissa alle 10-vuotiaaseen lapseen. Yli kymmenen vuotiaan lapsen hoidontarve on pyydettäessä osoitettava lääkärintodistuksella.

KUNTOUTUSSUUNNITELMA

Lapsen hoidosta ja kuntoutuksesta vastaava taho (esim. tays/foniatrian poliklinikka tai oman kunnan perheneuvola) laatii yhteistyössä perheen kanssa kuntoutussuunnitelman, jossa määritellään lapsen saaman kuntoutuksen tavoitteet. Lapsen kuntoutussuunnitelma

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

VEROHALLINTO

TRAFI

Aivoliitto ja sen paikallisyhdistykset

Muut Nepsy yhdistykset