Aikaisemmat luennot

Vuonna 2021

24.3.2021 klo 18, Erityislapsen tukeminen läksyissä ja oppimisessa, Tiina Heikkinen

Luento tallennetaan ja on vapaasti katsottavissa 1kk ajan. Videolinkki ja luentomateriaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin jälkikäteen. 

Kenelle ja miksi

Erityislapsen huoltajille ja vanhemmille, kun läksyt ja oppiminen haastaa.

Kuka

Olen koulunkäynninohjaaja, nuoriso-ja vapaa-aikaohjaaja ja erityisluokanopettaja. Tällä hetkellä työskentelen oppimis-ja ohjauskeskus Valterissa ohjaavana opettaja. Olen kohdannut työurallani paljon perheitä ja lapsia eri elämäntilanteissa. Kerron tässä hetkessä vinkkejä ja keinoja arkeen, kuinka tukea erityislasta läksyissä ja oppimisessa.

Miten

Käytännön esimerkkejä arkijärkisesti aukaistuna teamsin välityksellä. Luennon lopussa on tarkoitus yhdessä keskustella ja jakaa arjen hyviä käytäntöjä.

Esityksen tallenne on katsottavissa videona 24.4. saakka.

24.2.2021 Vähemmän on enemmän Vanhempien hyvinvointi ja resilienssi, Meri Lähteenoksa

Kenelle ja Miksi

Erityislapsi tarkoittaa myös erityistä vanhemmuutta. Miten helpottaa omaa selviytymistään ja kasvattaa resilienssiään niinäkin päivinä kun kaikki tuntuu mättävän eikä mikään toimi. 

Kuka

Meri Lähteenoksa on kahden neuropsykiatrisen, jo aikuisen neurokirjolaisen äiti ja neuropsykiatrinen valmentaja. Tällä luennolla hän kertoo omia kokemuksiaan ja keinojaan omista, lastensa ja asiakkaittensa haastavista hetkistä ja keinoista, joilla niistä selvittiin uudenlaisiin näkökulmiin. 

Mitä

Resilienssi tarkoittaa sinnittely-, toipumis- ja oppimiskykyisyyttä haasteiden keskellä. Parhaimmillaan Ihana erityislapsi tuo yleensä myös haasteita, joskus melkein kestämättömiäkin. Tietoa ei löydy, tuet takkuavat, pari- ja ystävyyssuhteet natisevat liitoksissaan, koulusta ei löydy ymmärrystä eivätkä nivelvaiheet ole helppoja. Pitäisi olla kaikkea: äiti, isä, puoliso, asianajaja, kuntouttajakin. Miten helpottaa omaa selviytymistään ja kasvattaa resilienssiään niinäkin päivinä kun kaikki tuntuu mättävän eikä mikään toimi. 

Miten

Luento tutustuttaa mm. Stressiprofiili -työkaluun, jonka tehtyään osaa auttaa itseään ja toisiaan paremmin ja tiedostavammin sekä Atuhe - rentouttamistekniikoihin, joissa käytetään hyväksi kaikkialla läsnäolevia uusiutuvia luonnonvarojamme: ajatuksia, haluja ja tunteita.

Muutamia kannustavia tarinoita ja oikopolkuja arjen painon keventämiseksi.

Esityksen tallenne on katsottavissa ilmoittautuneille.

3.2.2021 Vihanhallinta ja vihanhallinnan keinot, Tiina Röning

”AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING® (ART) on menetelmä, jonka avulla voidaan opettaa epäsosiaalisesti (aggressiivisesti tai vetäytyvästi) käyttäytyville nuorille tai nuorille aikuisille valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen. Suomen ART ry on perustettu vuonna 2004 ja sen tavoite on edistää suomalaista Aggression Replacement Training® -osaamista nuorten aggressiivisen käyttäytymisen vähentämiseksi Suomessa.

Aggression Replacement Training® (ART) on menetelmä, jota on tutkittu, käytetty ja kehitetty USA:ssa ja nyt myöhemmin Euroopassa – meitä lähinnä Ruotsissa. Menetelmän isä Arnold P. Goldstein hahmotteli sen 1980-luvulla yhdessä toverinsa Barry Glickin kanssa. Menetelmä tähtää toiminnallisten harjoitusten kautta sosiaalisen, hyväksytyn käyttäytymisen vahvistumiseen. Tavoite on, että nuori kehittyy moraalisessa ajattelussa, oppii parempaa itsehillintää ja uusia sosiaalisia taitoja tullakseen toimeen jokapäiväisessä elämässä. ART:n lähtökohta on, että sosiaalista, yhteisön hyväksymää käyttäytymistä voidaan opettaa ja oppia. ART:ssa on harjoitteita kolmella tasolla:

• vihanhallinta, tunnetaso

• sosiaaliset taidot, käyttäytymisen taso

• moraalinen perustelu, arvojen ja ajattelun taso

Esityksen tallenne on katsottavissa ilmoittautuneille.

Vuonna 2020

8.12.2020 Eläin tukena nepsylapsen ja nuoren kuntoutuksessa

Miksi?

Eläimet voivat auttaa nepsylapsia ja nuoria heidän kuntoutusprosessissaan monin eri tavoin. 

Usein jo pelkkä eläimen läsnäolo auttaa rauhoittumaan ja keskittymään siihen, mitä ollaan tekemässä. Joskus kontaktin luominen toiseen ihmiseen on haastavaa, mutta kontaktin luominen eläimeen on usein paljon helpompaa. Eläin ei arvota tai tuomitse. Sen kanssa voi olla oma itsensä, ja harjoitella arkipäivän tilanteissa toimimista. 

Eläin sitouttaa hoitoprosessiin. Se motivoi työskentelemään ja tuottaa kuntoutukseen aivan uuden ulottuvuuden. Eläinten hoitaminen ja niiden kanssa toimiminen tuo iloa ja onnistumisen tunteita. Usein sellaiset nepsylapset ja -nuoret, joiden on vaikea ottaa vastaan toisen ihmisen kosketusta, saavat kuitenkin kontaktin eläimeen ja voivat näin saada tärkeän vastavuoroisen kehollisen kokemuksen. 

Mitä? 

Teoriatietoa ja käytännön kokemuksia siitä, mitä eläinavusteinen kuntoutus on, miten siihen voi hakeutua ja miten eläin voi olla apuna kuntoutusprosessissa. 

Kuka? 

Luennoitsijana Psykologi, neuropsykiatrinen valmentaja Riikka Lamminen / Psykologipalvelu Klaufir. Riikalla on yhdeksän vuoden kokemus eläinavusteisen kuntoutuksen tarjoamisesta. Hänen apunaan työskentelevät koirat, hevoset ja lampaat.

10.11.2020 Keskustelunomainen lukutekniikka, puheterapeutti Niina Rinne

Miksi?

Lapselle lukemisesta on laaja-alaisesti hyötyä jokaisen lapsen kielen kehitykselle. Ääneen lukeminen ja kodin myönteinen lukuympäristö vaikuttavat myöhemmin lapsen luki- ja oppimistaitoihin. Lapsi hyötyy tarinoiden monipuolisuudesta, mutta oleellista on myös lukemisen tapa. Dialoginen lukemistekniikka kehittää lapsen kielellisiä taitoja ja vahvistaa lapsen omaa aktiivista toimijuutta yhteisissä lukuhetkissä.

Kenelle?

Kaikille lapsen kielellisten taitojen vahvistamisesta kiinnostuneille.

Kuka?

Luennoitsija on puheterapeutti Niina Rinne.

Mitä?

Verkkoluennolla (1h) käydään läpi ne keinot, joilla lukutuokiota laajennetaan ja lasta rohkaistaan osallistumaan luettavan tarinan tuottamiseen.

Esityksen tallenne on katsottavissa videona.

6.10.2020 Kirjastot ja Celian äänikirjat perheiden tukena

Miksi? 

Selvitetään, mikä on Celia ja kenelle se on, sekä miten sen palveluita pääsee hyödyntämään. Entä mitä kaikkea löytyykään kirjastoista?

Mitä? 

Onko lapsellasi haasteita lukemisessa?

Esittelemme kirjastojen saavutettavia palveluita. Kerrotaan miten ja mistä saat selkokieliset kirjat, äänikirjat, koskettelukirjat ja äänioppikirjat eri kouluasteille.

Kuka?

Luennoitsijoina Ismo Santala Tampereen kaupunginkirjastosta sekä Elina Kilpiö Celiasta.

Esityksen tallenne on katsottavissa videona.

8.9.2020 Oppimisen apuvälineet 

Kirjoittaminen työlästä? Lukeminen hidasta? Luetun tai kuullun ymmärtäminen vie aikaa? Millaisista oppimisen apuvälineistä voisi olla hyötyä ala- tai yläkoululaisen läksyjen tekemisessä kotona? - Verkkoluento oppimisen apuvälineistä

Miksi? 

10 – 20 %:lla väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Tärkeää on oppimisvaikeuden tunnistaminen ja tuen saanti sekä koulussa että kotona. Erilaiset oppimisen tuen välineet auttavat selviytymään opinnoissa ja arjessa.

Kenelle?

Verkkoluento on suunnattu peruskouluikäisten lasten ja nuorten vanhemmille. 

Kuka?

Luennoitsijoina Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskuksen Riikka Marttinen ja Susanna Maijanen

Mitä? 

Verkkoluennolla (1h) esitellään millaisia oppimisen apuvälineitä löytyy tietokoneelle ja älypuhelimelle. Tutustumme mm. Microsoft 365 ja Googlen palveluihin.

Esityksen tallenne on katsottavisssa videona.

Esitysmateriaalia voi selata täältä.