Aikaisemmat luennot

Vuonna 2020

8.12.2020 Eläin tukena nepsylapsen ja nuoren kuntoutuksessa

Miksi?

Eläimet voivat auttaa nepsylapsia ja nuoria heidän kuntoutusprosessissaan monin eri tavoin. 

Usein jo pelkkä eläimen läsnäolo auttaa rauhoittumaan ja keskittymään siihen, mitä ollaan tekemässä. Joskus kontaktin luominen toiseen ihmiseen on haastavaa, mutta kontaktin luominen eläimeen on usein paljon helpompaa. Eläin ei arvota tai tuomitse. Sen kanssa voi olla oma itsensä, ja harjoitella arkipäivän tilanteissa toimimista. 

Eläin sitouttaa hoitoprosessiin. Se motivoi työskentelemään ja tuottaa kuntoutukseen aivan uuden ulottuvuuden. Eläinten hoitaminen ja niiden kanssa toimiminen tuo iloa ja onnistumisen tunteita. Usein sellaiset nepsylapset ja -nuoret, joiden on vaikea ottaa vastaan toisen ihmisen kosketusta, saavat kuitenkin kontaktin eläimeen ja voivat näin saada tärkeän vastavuoroisen kehollisen kokemuksen. 

Mitä? 

Teoriatietoa ja käytännön kokemuksia siitä, mitä eläinavusteinen kuntoutus on, miten siihen voi hakeutua ja miten eläin voi olla apuna kuntoutusprosessissa. 

Kuka? 

Luennoitsijana Psykologi, neuropsykiatrinen valmentaja Riikka Lamminen / Psykologipalvelu Klaufir. Riikalla on yhdeksän vuoden kokemus eläinavusteisen kuntoutuksen tarjoamisesta. Hänen apunaan työskentelevät koirat, hevoset ja lampaat.

10.11.2020 Keskustelunomainen lukutekniikka, puheterapeutti Niina Rinne

Miksi?

Lapselle lukemisesta on laaja-alaisesti hyötyä jokaisen lapsen kielen kehitykselle. Ääneen lukeminen ja kodin myönteinen lukuympäristö vaikuttavat myöhemmin lapsen luki- ja oppimistaitoihin. Lapsi hyötyy tarinoiden monipuolisuudesta, mutta oleellista on myös lukemisen tapa. Dialoginen lukemistekniikka kehittää lapsen kielellisiä taitoja ja vahvistaa lapsen omaa aktiivista toimijuutta yhteisissä lukuhetkissä.

Kenelle?

Kaikille lapsen kielellisten taitojen vahvistamisesta kiinnostuneille.

Kuka?

Luennoitsija on puheterapeutti Niina Rinne.

Mitä?

Verkkoluennolla (1h) käydään läpi ne keinot, joilla lukutuokiota laajennetaan ja lasta rohkaistaan osallistumaan luettavan tarinan tuottamiseen.

Esityksen tallenne on katsottavissa videona.

6.10.2020 Kirjastot ja Celian äänikirjat perheiden tukena

Miksi? 

Selvitetään, mikä on Celia ja kenelle se on, sekä miten sen palveluita pääsee hyödyntämään. Entä mitä kaikkea löytyykään kirjastoista?

Mitä? 

Onko lapsellasi haasteita lukemisessa?

Esittelemme kirjastojen saavutettavia palveluita. Kerrotaan miten ja mistä saat selkokieliset kirjat, äänikirjat, koskettelukirjat ja äänioppikirjat eri kouluasteille.

Kuka?

Luennoitsijoina Ismo Santala Tampereen kaupunginkirjastosta sekä Elina Kilpiö Celiasta.

Esityksen tallenne on katsottavissa videona.

8.9.2020 Oppimisen apuvälineet 

Kirjoittaminen työlästä? Lukeminen hidasta? Luetun tai kuullun ymmärtäminen vie aikaa? Millaisista oppimisen apuvälineistä voisi olla hyötyä ala- tai yläkoululaisen läksyjen tekemisessä kotona? - Verkkoluento oppimisen apuvälineistä

Miksi? 

10 – 20 %:lla väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Tärkeää on oppimisvaikeuden tunnistaminen ja tuen saanti sekä koulussa että kotona. Erilaiset oppimisen tuen välineet auttavat selviytymään opinnoissa ja arjessa.

Kenelle?

Verkkoluento on suunnattu peruskouluikäisten lasten ja nuorten vanhemmille. 

Kuka?

Luennoitsijoina Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskuksen Riikka Marttinen ja Susanna Maijanen

Mitä? 

Verkkoluennolla (1h) esitellään millaisia oppimisen apuvälineitä löytyy tietokoneelle ja älypuhelimelle. Tutustumme mm. Microsoft 365 ja Googlen palveluihin.

Esityksen tallenne on katsottavisssa videona.

Esitysmateriaalia voi selata täältä.