Aikaisemmat luennot

TUKIVIITTOMAT TUTUIKSI

11.5.2022 KLO 18-19.30.

Viittomat kommunikoinnin tukena.

Mitä ne ovat? Miten niitä käytetään? Mistä niitä voi oppia?

Tule kuulemaan ja oppimaan lisää! 

Kouluttajina:

Irmeli Savolainen, viittomakommunikaatio-opettaja ja toimintaterapeuttiopiskelija

Laura Sivonen, viittomakommunikaatio-opettaja ja S2-opettaja

Viittomakielialan Osuuskunta Via

Linkki videoon: https://youtu.be/vKkHY9FCFVw⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

16.3.2022 klo 18-19.30.

KIVASTI KUVILLA!

Luennoitsijana puheterapeutti Hannele Merikoski, Aivoliitto

Keinoilla ei tee mitään jollei niitä osaa käyttää. Lapsen vuorovaikutusta ja kielenkehitystä voidaan tehokkaasti tukea esteettömän viestinnän keinoin: viittomin, kuvin sekä teknologiaa hyödyntämällä. Verkkoluennon tavoitteena on käydä läpi kuvien käyttöä toiminnallisesti ja innostavasti. 

Toivomme, että vanhemmat ja lasten lähellä työskentelevät ammattilaiset voisivat innostua kuvien käytöstä arjessa, niin että se innostaa kuvien käyttöön ihan kaikkien lasten kanssa. 

 Mistä kuvaviestintä alkaa? 

Illan aiheena Helpot ja nopeat kuvamateriaalit - mm piirtäminen, valmiit kuvat ja kuvakirjastot, ideoita netistä, teknologian hyödyntäminen ja toiminnan ohjaus. Puhetta saduista ja tarinoista. 

Tämän luento pidettiin 16.3.2022. 

Luennon tallenne on katsottavista tästä: 

https://youtu.be/uJgYhebxf9A

Vuonna 2021

8.12.2021 klo 18-20.

Autismi ja autismikirjo

Elina Havukainen, Vertais- ja kokemustoiminnan suunnittelija, Autismiliitto ry.

-

MIKSI ja KENELLE

Autismikirjo – mistä on kysymys? Verkkoluento on suunnattu vanhemmille ja autismikirjon lasten ja nuorten kanssa toimiville. 

KUKA

Luennon pitää Elina Havukainen, joka toimii suunnittelijana Autismiliitossa.

MITEN

Luento käsittelee autismikirjoon liittyviä erityispiirteitä, miten ne näkyvät autismikirjon lapsen ja nuoren käyttäytymisessä ja miten voit ottaa ne huomioon hänen kanssaan kotona, päivähoidossa, koulussa, iltapäivätoiminnassa ja harrastuksissa.

Luennon tallenne ovat katsottavissa

10.11.2021 klo 18-20.

Touretten oireyhtymä

Tuula Savikuja, Suomen Tourette- ja OCD-yhdistyksen toiminnanjohtaja ja erityispedagogiikan asiantuntija. 
Mukana kokemusasiantuntija

KENELLE

Soveltuu kaikille aikuisille/nuorille aikuisille, joita TS koskettaa jollakin tavalla joko työ- tai arkielämässä.

KUKA

Kouluttajana STOy:n toiminnanjohtaja, erityispedagogiikan asiantuntija Tuula Savikuja

MITÄ

Touretten monet kasvot - miten kohdata ja tukea liikkeiden ja äänien maailmassa. Mistä puhutaan, kun sanotaan kirjaimet TS eli Touretten syndrooma? Mitä TS-diagnoosi tarkoittaa ja mitä sen jälkeen?

MIKSI

Epätietoisuus on ikävä tunne, joten on hyvä tietää mistä puhutaan, kun puhutaan Tourettesta.

Luennon tallenne on katsottavissa

6.10.2021 klo 18-20.

Lukivaikeus, (lukihäiriö, dysleksia)

Tanja Airaksinen, oppimisvalmentaja, FM, KM, erityisopettaja, Erilaisten oppijoiden liitto ry.
Mukana kokemusasiantuntija. 

Luento on suunnattu vanhemmille sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville, jotka kaipaavat tietoa lukivaikeudesta. 

Kuka

Puhujana on Tanja Airaksinen FM, KM, erityisopettaja, Erilaisten oppijoiden liitosta. Tanja on pitkän linjan erityisopettaja perusopetuksesta ja toimii nyt Kuopiossa aikuisille suunnatussa Oppimisen olohuoneessa oppimisvalmentajana.

Mitä lukemisen- ja kirjoittamisen erityisvaikeudella tarkoitetaan?

Lukivaikeudessa on kyse lukusujuvuuteen, luetun ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen liittyvistä arjen ja oppimisen haasteista. 

Kyseessä on neurobiologinen vaikeus, joka ei liity henkilön älykkyyteen tai muuhun kyvykkyyteen. Lukivaikeutta esiintyy väestöstä noin 10%:lla. 

Miten se näkyy niin lapsen, nuoren kuin aikuisen elämässä?

Haasteet voivat ilmetä mm. lukemisen hitautena ja virheellisyytenä, asioiden nimeämisen vaikeutena, oikeinkirjoittamisessa sekä muistissa.

Mitä selviytymiskeinoja lukivaikeuden kanssa pärjäämiseen on?

Varhain aloitettu ja yksilöllisesti kohdennettu tuki sekä myönteisen minäkäsityksen tukeminen ovat hyväksi havaittuja keinoja lukivaikeudessa tukemisessa. Toisinaan lukivaikeus voi jäädä muiden haasteiden tai henkilön hyvien kompensaatiokeinojen vuoksi tunnistamatta, jolloin vasta aikuisuudessa aletaan etsiä sopivia tuen keinoja. Tällöin auttavat muun muassa erilaiset oppimisen ja työnteon keinot ja apuvälineet.  

Luennon tallenne on katsottavissa.

15.9.2021 ADHD ja ADD, Valloittava Vilperi tai ajatuksiinsa uppoava Unelmoija -perustietoa adhd:stä arjen tuen rakentamiseksi.

Piia Haukilahti (ADHD-liitto) sekä kokemustoimija Ina Hurskainen.

Luento on katsottavissa vuoden loppuun asti.

Webinaarissa saat  Käypä hoito-suositukseen perustuvaa tietoa siitä,
* mitä adhd tarkoittaa,
* miten se voidaan tunnistaa ja 
* millaiset keinot auttavat toimivan arjen rakentamisessa eri ympäristöissä. 

Kuulet myös kokemustoimijan tarinan adhd:n värittämästä arjesta.

Luennon tallenne löytyy täältä vuoden loppuun asti.

18.8.2021 Kehityksellinen kielihäiriö ja arjen tukikeinot, Anni Vieru (Aivoliitto ry)

Luennosta ei  ole tallennetta katsottavaksi!

12.5.2021 Koira-avusteinen terapia, 
Essi Virtanen

Kuka?

Olen Essi Virtanen, toimintaterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja Jyväskylästä. Työskentelen Hippo terapiaklinikalla pääosin lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 2011. Tällä hetkellä opiskelen myös psykofyysistä lähestymistapaa kuntoutuksessa. Kanssani työskentelee 3-vuotias kultainennoutaja Kuu, joka tekee kuntoutuskoiran työtä noin kaksi päivää viikossa. Töitä teemme enimmäkseen nepsylasten ja -nuorten kanssa. Kuun mielestä jokainen päivä asiakaspäivä on seikkailu, johon se lähtee innokkaasti mukaan. 

Mitä ja miksi?

Koira-avusteinen kuntoutus valitaan työskentelymuodoksi silloin, kun sillä katsotaan olevan asiakkaalle erityistä hyötyä. Koiran kanssa usein kommunikaatio paranee, tunteiden tunnistaminen ja ilmentäminen paranee, lapsen itsesäätelytaidot paranevat ja toimintaan sitoutuminen ja motivoituminen paranevat. Koiran kanssa vaikeitakin asioita voi olla helpompi harjoitella. Luennolla kerron koira-avusteisen työskentelyn periaatteista, koiran ja asiakkaan vuorovaikutuksesta sekä sen hyödyistä ja vaikutuksista.

Kenelle?

Koira-avusteisesta kuntoutuksesta voi olla hyötyä monelle eri asiakasryhmälle, tavoitteet laaditaan aina yksilöllisesti. 

Esityksen tallenne on katsottavissa videona.

28.4.2021 Aisti- ja tunnetaidot, Elsa Wahlman

Tallenne ja esitys ovat kaikkien katsottavissa kuukauden ajan.

Kenelle?

Vanhemmille, jotka ovat kiinnostuneet aistien ja tunnetaitojen merkityksestä oman perheen arjessa.

Mitä ja miten?

Luennolla tutustutaan siihen, miten aistimukset syntyvät kehossa ja mitä tunnetaidot ovat. Opitaan, miten aistit ja tunteiden säätely liittyvät toisiinsa. Luennolta saa käytännön vinkkejä tunteiden hallinnan edistämiseen sekä aistimusten huomioon ottamiseen lapsiperheen arjessa.

Kuka?

Elsa Wahlman työskentelee toimintaterapeuttina Coronaria Contextia Oy:ssä. Työssään Elsa kohtaa lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on haasteita tunteiden säätelyssä sekä aistimusten käsittelyssä. Yhdessä lasten ja heidän perheidensä kanssa etsitään arkeen sopivia ja mielekkäitä tapoja harjoitella eri aistimusten ja tunteiden kohtaamista. Toimintaterapeuttinen työskentely keskittyy asiakkaalle mielekkäiden toimintojen hyödyntämiseen uusien taitojen opettelussa. Toimintaterapian ammattilaisena on mahdollista muodostaa asiakkaan taidoista ja arjesta kokonaisvaltainen kuva sekä kehittää erilaisia arkeen sopivia ratkaisukeinoja haastaviin tilanteisiin.

Miksi?

Aistien avulla meille rakentuu kuva itsestämme sekä meitä ympäröivästä maailmasta. Käsittelemme valtavan määrän aistien tuottamaan tietoa joka hetki. Kehomme ovat erilaisia ja aistimuksia voidaan lapsiperheen sisällä kokea hyvin erilaisin tavoin. Toimimme arjessa aistihavaintojemme tuottaman tiedon pohjalta. Meidän toimintaamme ohjaavat ajatukset ja tunteet. Tunteiden voimakkuus vaihtelee paljon samoin kuin herkkyytemme ja tapamme reagoida niihin.

14.4.2021 Erityinen sisaruus, Katri Lehmuskoski ja Pia Henttonen

Kenelle?

Ensisijaisesti erityislasten vanhemmille, joiden perheissä on sisaruksia tai pohditaan, yritetäänkö saada erityiselle lapselle sisaruksia. Aikuiset ja nuoret sisarukset voivat myös osallistua. 

Mitä ja miten?

Keskusteleva luento erityisestä sisaruudesta erityislapsiperheissä. Millaisia kokemuksia ja tarpeita erityislapsen sisaruksilla on? Miten huomio riittää kaikille perheen lapsille? Miten vanhempi voi tukea erityistä sisarussuhdetta? Luennolla on mahdollisuus kysellä sekä jakaa kokemuksia ja näkökulmia muiden vanhempien kanssa.

Kuka?

Keskustelua alustaa Erityinen sisaruus -toiminnan koordinaattori Katri Lehmuskoski ja suunnittelija Pia Henttonen Kehitysvammaisten Tukiliiton Harvinaiskeskus Noriosta. Katri on koulutukseltaan toimintaterapeutti ja ratkaisukeskeinen terapeutti ja työskennellyt erityisen sisaruuden äärellä mm. sopeutumisvalmennuskursseilla, vertaistoiminnassa perheille ja sisaruksille sekä hankepäällikkönä Erityinen sisaruus -jatkohankkeessa. Pia Henttonen on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä (YTM), ja ryhmän ohjaaja. Pia on tehnyt paljon töitä sisarusasioiden kanssa

Miksi?

Sisarussuhde on yksi elämän pisimmistä ihmissuhteista ja aina erityinen ja merkityksellinen. Kun perheessä yhdellä tai useammalla lapsella on erityisen tuen tarvetta, vaikuttaa se koko perheeseen ja luo oman erityisyytensä myös sisarussuhteeseen. Erityislasten sisarukset jäävät perheessä helposti vähemmälle huomiolle, jolla voi olla heidän kasvulleen ja kehitykselleen monenlaisia vaikutuksia, myös riskejä lisääviä tekijöitä.

Esityksen tallenne on katsottavissa videona 

24.3.2021 klo 18, Erityislapsen tukeminen läksyissä ja oppimisessa, Tiina Heikkinen

Luennon katseluoikeus on päättynyt

Kenelle ja miksi

Erityislapsen huoltajille ja vanhemmille, kun läksyt ja oppiminen haastaa.

Kuka

Olen koulunkäynninohjaaja, nuoriso-ja vapaa-aikaohjaaja ja erityisluokanopettaja. Tällä hetkellä työskentelen oppimis-ja ohjauskeskus Valterissa ohjaavana opettaja. Olen kohdannut työurallani paljon perheitä ja lapsia eri elämäntilanteissa. Kerron tässä hetkessä vinkkejä ja keinoja arkeen, kuinka tukea erityislasta läksyissä ja oppimisessa.

Miten

Käytännön esimerkkejä arkijärkisesti aukaistuna teamsin välityksellä. Luennon lopussa on tarkoitus yhdessä keskustella ja jakaa arjen hyviä käytäntöjä.

24.2.2021 Vähemmän on enemmän Vanhempien hyvinvointi ja resilienssi, Meri Lähteenoksa

Kenelle ja Miksi

Erityislapsi tarkoittaa myös erityistä vanhemmuutta. Miten helpottaa omaa selviytymistään ja kasvattaa resilienssiään niinäkin päivinä kun kaikki tuntuu mättävän eikä mikään toimi. 

Kuka

Meri Lähteenoksa on kahden neuropsykiatrisen, jo aikuisen neurokirjolaisen äiti ja neuropsykiatrinen valmentaja. Tällä luennolla hän kertoo omia kokemuksiaan ja keinojaan omista, lastensa ja asiakkaittensa haastavista hetkistä ja keinoista, joilla niistä selvittiin uudenlaisiin näkökulmiin. 

Mitä

Resilienssi tarkoittaa sinnittely-, toipumis- ja oppimiskykyisyyttä haasteiden keskellä. Parhaimmillaan Ihana erityislapsi tuo yleensä myös haasteita, joskus melkein kestämättömiäkin. Tietoa ei löydy, tuet takkuavat, pari- ja ystävyyssuhteet natisevat liitoksissaan, koulusta ei löydy ymmärrystä eivätkä nivelvaiheet ole helppoja. Pitäisi olla kaikkea: äiti, isä, puoliso, asianajaja, kuntouttajakin. Miten helpottaa omaa selviytymistään ja kasvattaa resilienssiään niinäkin päivinä kun kaikki tuntuu mättävän eikä mikään toimi. 

Miten

Luento tutustuttaa mm. Stressiprofiili -työkaluun, jonka tehtyään osaa auttaa itseään ja toisiaan paremmin ja tiedostavammin sekä Atuhe - rentouttamistekniikoihin, joissa käytetään hyväksi kaikkialla läsnäolevia uusiutuvia luonnonvarojamme: ajatuksia, haluja ja tunteita.

Muutamia kannustavia tarinoita ja oikopolkuja arjen painon keventämiseksi.

Esityksen tallenne on katsottavissa ilmoittautuneille.

3.2.2021 Vihanhallinta ja vihanhallinnan keinot, Tiina Röning

”AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING® (ART) on menetelmä, jonka avulla voidaan opettaa epäsosiaalisesti (aggressiivisesti tai vetäytyvästi) käyttäytyville nuorille tai nuorille aikuisille valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen. Suomen ART ry on perustettu vuonna 2004 ja sen tavoite on edistää suomalaista Aggression Replacement Training® -osaamista nuorten aggressiivisen käyttäytymisen vähentämiseksi Suomessa.

Aggression Replacement Training® (ART) on menetelmä, jota on tutkittu, käytetty ja kehitetty USA:ssa ja nyt myöhemmin Euroopassa – meitä lähinnä Ruotsissa. Menetelmän isä Arnold P. Goldstein hahmotteli sen 1980-luvulla yhdessä toverinsa Barry Glickin kanssa. Menetelmä tähtää toiminnallisten harjoitusten kautta sosiaalisen, hyväksytyn käyttäytymisen vahvistumiseen. Tavoite on, että nuori kehittyy moraalisessa ajattelussa, oppii parempaa itsehillintää ja uusia sosiaalisia taitoja tullakseen toimeen jokapäiväisessä elämässä. ART:n lähtökohta on, että sosiaalista, yhteisön hyväksymää käyttäytymistä voidaan opettaa ja oppia. ART:ssa on harjoitteita kolmella tasolla:

• vihanhallinta, tunnetaso

• sosiaaliset taidot, käyttäytymisen taso

• moraalinen perustelu, arvojen ja ajattelun taso

Vuonna 2020

8.12.2020 Eläin tukena nepsylapsen ja nuoren kuntoutuksessa

Miksi?

Eläimet voivat auttaa nepsylapsia ja nuoria heidän kuntoutusprosessissaan monin eri tavoin. 

Usein jo pelkkä eläimen läsnäolo auttaa rauhoittumaan ja keskittymään siihen, mitä ollaan tekemässä. Joskus kontaktin luominen toiseen ihmiseen on haastavaa, mutta kontaktin luominen eläimeen on usein paljon helpompaa. Eläin ei arvota tai tuomitse. Sen kanssa voi olla oma itsensä, ja harjoitella arkipäivän tilanteissa toimimista. 

Eläin sitouttaa hoitoprosessiin. Se motivoi työskentelemään ja tuottaa kuntoutukseen aivan uuden ulottuvuuden. Eläinten hoitaminen ja niiden kanssa toimiminen tuo iloa ja onnistumisen tunteita. Usein sellaiset nepsylapset ja -nuoret, joiden on vaikea ottaa vastaan toisen ihmisen kosketusta, saavat kuitenkin kontaktin eläimeen ja voivat näin saada tärkeän vastavuoroisen kehollisen kokemuksen. 

Mitä? 

Teoriatietoa ja käytännön kokemuksia siitä, mitä eläinavusteinen kuntoutus on, miten siihen voi hakeutua ja miten eläin voi olla apuna kuntoutusprosessissa. 

Kuka? 

Luennoitsijana Psykologi, neuropsykiatrinen valmentaja Riikka Lamminen / Psykologipalvelu Klaufir. Riikalla on yhdeksän vuoden kokemus eläinavusteisen kuntoutuksen tarjoamisesta. Hänen apunaan työskentelevät koirat, hevoset ja lampaat.

10.11.2020 Keskustelunomainen lukutekniikka, puheterapeutti Niina Rinne

Miksi?

Lapselle lukemisesta on laaja-alaisesti hyötyä jokaisen lapsen kielen kehitykselle. Ääneen lukeminen ja kodin myönteinen lukuympäristö vaikuttavat myöhemmin lapsen luki- ja oppimistaitoihin. Lapsi hyötyy tarinoiden monipuolisuudesta, mutta oleellista on myös lukemisen tapa. Dialoginen lukemistekniikka kehittää lapsen kielellisiä taitoja ja vahvistaa lapsen omaa aktiivista toimijuutta yhteisissä lukuhetkissä.

Kenelle?

Kaikille lapsen kielellisten taitojen vahvistamisesta kiinnostuneille.

Kuka?

Luennoitsija on puheterapeutti Niina Rinne.

Mitä?

Verkkoluennolla (1h) käydään läpi ne keinot, joilla lukutuokiota laajennetaan ja lasta rohkaistaan osallistumaan luettavan tarinan tuottamiseen.

Esityksen tallenne on katsottavissa videona.

6.10.2020 Kirjastot ja Celian äänikirjat perheiden tukena

Miksi? 

Selvitetään, mikä on Celia ja kenelle se on, sekä miten sen palveluita pääsee hyödyntämään. Entä mitä kaikkea löytyykään kirjastoista?

Mitä? 

Onko lapsellasi haasteita lukemisessa?

Esittelemme kirjastojen saavutettavia palveluita. Kerrotaan miten ja mistä saat selkokieliset kirjat, äänikirjat, koskettelukirjat ja äänioppikirjat eri kouluasteille.

Kuka?

Luennoitsijoina Ismo Santala Tampereen kaupunginkirjastosta sekä Elina Kilpiö Celiasta.

Esityksen tallenne on katsottavissa videona.

8.9.2020 Oppimisen apuvälineet 

Kirjoittaminen työlästä? Lukeminen hidasta? Luetun tai kuullun ymmärtäminen vie aikaa? Millaisista oppimisen apuvälineistä voisi olla hyötyä ala- tai yläkoululaisen läksyjen tekemisessä kotona? - Verkkoluento oppimisen apuvälineistä

Miksi? 

10 – 20 %:lla väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Tärkeää on oppimisvaikeuden tunnistaminen ja tuen saanti sekä koulussa että kotona. Erilaiset oppimisen tuen välineet auttavat selviytymään opinnoissa ja arjessa.

Kenelle?

Verkkoluento on suunnattu peruskouluikäisten lasten ja nuorten vanhemmille. 

Kuka?

Luennoitsijoina Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskuksen Riikka Marttinen ja Susanna Maijanen

Mitä? 

Verkkoluennolla (1h) esitellään millaisia oppimisen apuvälineitä löytyy tietokoneelle ja älypuhelimelle. Tutustumme mm. Microsoft 365 ja Googlen palveluihin.

Esityksen tallenne on katsottavisssa videona.

Esitysmateriaalia voi selata täältä.