Kielihäiriö

Kehityksellinen kielihäiriö

Oletko ihmetellyt lapsesi ilmaisukyvyssä erilaisuutta toisiin lapsiin verrattuna? Puuttuuko puhe kokonaan vai onko puhe epäselvää? Onko puheen ymmärtämisessä vaikeutta? Onko lapsesi kömpelö, arka, vilkas, keskittymiskyvytön, hiljainen, vetäytyvä? Onko kouluikäisellä lapsellasi ongelmia lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa? 

Kehityksellinen kielihäiriö = DLD developmental language disorders on uusi nimitys,

josta käytetään myös vanhempia nimiä kuten kielellinen erityisvaikeus tai dysfasia tai lyhennettä SLI (specific language impairment). Käypähoitosuositus

Kehityksellinen kielihäiriö

Jos vähintään 3-vuotiaan lapsen hidasta kielenkehitystä ei voida selittää kuulon alenemisen, yleisen älyllisen kehityksen jälkeenjääneisyyden, puhetta estävän motorisen häiriön tai tunne-elämän ongelmien pohjalta, päädytään Kehityksellinen kielihäiriö -diagnoosiin. Kehityksellinen kielihäiriö on melko harvinainen häiriö. Sitä voi olla lievästä vaikeaan. Jokainen lapsi on erilainen. Suomessa on n. 10 000 lasta ja nuorta, joilla on todettu Kehityksellinen kielihäiriö. Vaikeuden yleisyys Suomessa on 1-3 % kustakin ikäluokasta. Sen katsotaan johtuvan raskauden, synnytyksen tai imeväisiän aikana aiheutuneesta keskushermoston vauriosta tai toimintahäiriöstä. Usein myös perinnöllisillä taipumuksilla voi olla merkitystä vaikeuden syntyyn.

Kuntoutus

Jokainen lapsi, jolla on todettu Kehityksellinen kielihäiriö, tarvitsee kuntoutusta. Jokaiselle lapsi tarvitsee kuntoutusta. Mitä aikaisemmin kuntoutus aloitetaan, sitä paremmat mahdollisuudet lapsella on kehittyä ja oppia. Kuntoutusmuotoja ovat esimerkiksi puheterapia, viittomat (helpottavat puheentuottamisen paineita) ja toimintaterapia (motoristen ja hahmotushäiriöiden korjaaminen),  tietokoneavusteinen kuntoutus sekä päiväkodissa integrointi pienryhmään.

Etuudet ja palvelut

KELA

Tuet lapsiperheille

Kun perheessä on pitkäaikaissairas tai vammainen lapsi

Tuet nuorelle

TILAPÄINEN HOITOVAPAA

Jos alle 10-vuotias lapsesi sairastuu äkillisesti, voit jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle. Se voi kestää enintään 4 työpäivää. Tilapäinen hoitovapaa perustuu työsopimuslakiin. Työehtosopimuksesta riippuen vanhemmalla voi olla oikeus jäädä hoitamaan myös yli kymmenen vuotiasta vammaista lasta, jonka hoidontarve on verrattavissa alle 10-vuotiaaseen lapseen. Yli kymmenen vuotiaan lapsen hoidontarve on pyydettäessä osoitettava lääkärintodistuksella.

KUNTOUTUSSUUNNITELMA

Lapsen hoidosta ja kuntoutuksesta vastaava taho (esim. tays/foniatrian poliklinikka tai oman kunnan perheneuvola) laatii yhteistyössä perheen kanssa kuntoutussuunnitelman, jossa määritellään lapsen saaman kuntoutuksen tavoitteet. Lapsen kuntoutussuunnitelma

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

VEROHALLINTO

TRAFI

Aivoliitto ja sen paikallisyhdistykset