Luennot

Maksuton luentosarja vanhemmille

Järjestäjinä: Suomen Kielipolku SLI ry, Tampereen Seudun Autismiyhdistys  TSAU ry ja Pirkanmaan Erilaiset Oppijat.

Luennot tallennetaan, jos luennoitsija suostuu.

Osa vanhoista luennoista löytyy tallenteina Kielipolun Youtube-kanavalta. Lisää tietoa ja materiaalia aikaisemmista luennoista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen verkkoluennolle 14.4.2021 klo 10.00 mennessä alla olevalla lomakkeella. 
Mahdolliset muutokset sähköpostilla hannu.lehto@kielipolku.info tai ongelmatilanteessa voit soittaa Puh 050 552 0101

Ilmoittautuminen 

Haluan osallistua verkkoluennolle 
14.4.2021 klo 18-19.30.

Erityinen sisaruus, 
Katri Lehmuskoski ja Pia Henttonen

1. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiin linkin, joka tulee säilyttää osallistumista varten. 
2. Linkistä avautuu kysely tuntia ennen luentoa. 
3. Luentopäivänä kyselyn päätteeksi saat osallistumislinkin.

Luento tallennetaan. Videolinkki ja luentomateriaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin jälkikäteen. 

14.4.2021 Erityinen sisaruus, Katri Lehmuskoski ja Pia Henttonen

Luento tallennetaan 

Kenelle?

Ensisijaisesti erityislasten vanhemmille, joiden perheissä on sisaruksia tai pohditaan, yritetäänkö saada erityiselle lapselle sisaruksia. Aikuiset ja nuoret sisarukset voivat myös osallistua. 

Mitä ja miten?

Keskusteleva luento erityisestä sisaruudesta erityislapsiperheissä. Millaisia kokemuksia ja tarpeita erityislapsen sisaruksilla on? Miten huomio riittää kaikille perheen lapsille? Miten vanhempi voi tukea erityistä sisarussuhdetta? Luennolla on mahdollisuus kysellä sekä jakaa kokemuksia ja näkökulmia muiden vanhempien kanssa.

Kuka?

Keskustelua alustaa Erityinen sisaruus -toiminnan koordinaattori Katri Lehmuskoski ja suunnittelija Pia Henttonen Kehitysvammaisten Tukiliiton Harvinaiskeskus Noriosta. Katri on koulutukseltaan toimintaterapeutti ja ratkaisukeskeinen terapeutti ja työskennellyt erityisen sisaruuden äärellä mm. sopeutumisvalmennuskursseilla, vertaistoiminnassa perheille ja sisaruksille sekä hankepäällikkönä Erityinen sisaruus -jatkohankkeessa. Pia Henttonen on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä (YTM), ja ryhmän ohjaaja. Pia on tehnyt paljon töitä sisarusasioiden kanssa

Miksi?

Sisarussuhde on yksi elämän pisimmistä ihmissuhteista ja aina erityinen ja merkityksellinen. Kun perheessä yhdellä tai useammalla lapsella on erityisen tuen tarvetta, vaikuttaa se koko perheeseen ja luo oman erityisyytensä myös sisarussuhteeseen. Erityislasten sisarukset jäävät perheessä helposti vähemmälle huomiolle, jolla voi olla heidän kasvulleen ja kehitykselleen monenlaisia vaikutuksia, myös riskejä lisääviä tekijöitä.

28.4.2021 Aisti- ja tunnetaidot, Elsa Wahlman

Ilmoittautuminen avautuu 15.4.

Kenelle?

Vanhemmille, jotka ovat kiinnostuneet aistien ja tunnetaitojen merkityksestä oman perheen arjessa.

Mitä ja miten?

Luennolla tutustutaan siihen, miten aistimukset syntyvät kehossa ja mitä tunnetaidot ovat. Opitaan, miten aistit ja tunteiden säätely liittyvät toisiinsa. Luennolta saa käytännön vinkkejä tunteiden hallinnan edistämiseen sekä aistimusten huomioon ottamiseen lapsiperheen arjessa.

Kuka?

Elsa Wahlman työskentelee toimintaterapeuttina Coronaria Contextia Oy:ssä. Työssään Elsa kohtaa lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on haasteita tunteiden säätelyssä sekä aistimusten käsittelyssä. Yhdessä lasten ja heidän perheidensä kanssa etsitään arkeen sopivia ja mielekkäitä tapoja harjoitella eri aistimusten ja tunteiden kohtaamista. Toimintaterapeuttinen työskentely keskittyy asiakkaalle mielekkäiden toimintojen hyödyntämiseen uusien taitojen opettelussa. Toimintaterapian ammattilaisena on mahdollista muodostaa asiakkaan taidoista ja arjesta kokonaisvaltainen kuva sekä kehittää erilaisia arkeen sopivia ratkaisukeinoja haastaviin tilanteisiin.

Miksi?

Aistien avulla meille rakentuu kuva itsestämme sekä meitä ympäröivästä maailmasta. Käsittelemme valtavan määrän aistien tuottamaan tietoa joka hetki. Kehomme ovat erilaisia ja aistimuksia voidaan lapsiperheen sisällä kokea hyvin erilaisin tavoin. Toimimme arjessa aistihavaintojemme tuottaman tiedon pohjalta. Meidän toimintaamme ohjaavat ajatukset ja tunteet. Tunteiden voimakkuus vaihtelee paljon samoin kuin herkkyytemme ja tapamme reagoida niihin.

12.5.2021 Koira-avusteinen terapia, 
Essi Virtanen

Ilmoittautuminen avautuu 29.4.

26.5.2021 Avoin!